Zabezpečovacie systémy

JA-111TH Zbernicový detektor teploty

Detektor priebežne monitoruje a odosiela informácie o teplote na Webovú samoobsluhu Jablotronu, kde je dostupné grafické zobrazenie za vybrané obdobie.

JA-111TH Zbernicový detektor teploty

Užívateľ si vo Webovej Samoobsluhe môže nastaviť kritickú nízku a vysokú teplotu, pri ktorej mu je odosielaná informácia o jej dosiahnutí (SMS, E-mail).

Kód produktu: JA-111TH                       Kontaktujte Nás

Výrobca:                                            

 

 

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9…15 V)
Prúdová spotreba (kľudová) 5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla 5 mA
Rozmery 55 x 27 x 16 mm
Rozsah meraných teplôt -20 až +60 °C
Rozsah pracovných teplôt -20 až +60 °C
Presnosť merania v rozsahu pracovných teplôt +0,5 °C