Zabezpečovacie systémy

Technické pojmy

Priblíženie jednotlivých odporných výrazovou a skratiek z oblasti Kamerových systémov.

 

Day/Night – Funkcia Day/Night je funkcia farebných kamier, ktoré sa pri zníženej svetelnosti prepnú do čiernobieleho módu – tzv. nočný mód. Vo všeobecnosti platí, že je lepšie vidieť čiernobielo niečo ako farebne nič apráve preto sa využíva vlasnosť, kde vždy čiernobiela kamera má lepšiu citlivosť ako farebná. Pri kamerách zvyššej triedy je možné nastaviť aj citlivosť, kedy sa kamera bude prepínať do čiernobieleho aspäť do farebného režimu. Pri kamerách znižších tried je táto hodnota napevno daná anie je možné ju upravovať.

DNR - Redukcia zašumenia obrazu - pri nízkych svetelných podmienkach sa vyskytuje šum v obraze, ktorý je možné znížiť zapnutím funkcie DNR alebo SDNR (Super Digital Noise Reduction) pomocou špeciálneho algoritmu. Výhoda DNR a SDNR okrem lepšieho obrazu je aj v tom, že znižuje ukladanie na disk o 70% pri kompresiách H.264 aMPEG4 a 40% pri kompresii MJPEG.

DWDR je digitalne WDR. Na rozdiel od WDR (prave WDR byva oznacovane ako trueWDR alebo iba WDR) ide len o digitalne spracovanie a tak nema taku kvalitu ako WDR zabudovane priamo v kamere. Pre instalacie kde nie je potrebne kvalitne WDR staci aj DWDR, kde je cena kamery nizsia.

IR - Infračervené svetlo - svetlo na nižších frekvenciách (850 alebo 950nm) ako viditeľné svetlo. Slúži na nočné prisvietenie snímaných priestorov. Pre ľudské oko je prakticky neviditeľné. Vprípade IR svetla 850nm je vidieť červené LED diódy pri priamom sledovaní na IR prísvit. Na rozdiel od 850nm sú LED prísvity s950nm charakterizované menším výkonom atým aj menším uhľom prísvitu. Na koľko sú 950nm IR LED menej využívané, tak je ich cena vyššia ako cena pre 850nm. Ďalší rozdiel je, že pri priamom pohľade do IR prísvitu 950nm, nie je vidieť ani len červené LED.

Lightcatcher je špeciálna technológia, ktorá umožňuje kamere vidiet vo farbe aj pri veľmi zlých svetelných podmienkach. Je vhodná pre použitie v reštauráciach, hoteloch, recepciách a kanceláriach.
lightcatcher

ONVIF – Organizácia založená Sony, Bosch aAxis, ktorá zjednocuje video štandard aprekonáva tak najväčšiu nevýhodu IP kamier ato kompatibilitu. Vprípade Onvifu existuje viacero verzií asamozrejme závisí od konkrétneho výrobcu, ktorú verziu použije. Vrámci implementácie je ešte dôležité, ktoré funkcie zkamier sú zaintegrované aj do Onvifu aktoré bude možné využívať len vrámci originálneho protokolu výrobcu.

OSD – je menu vobraze, kde je možné nastavovať parametre kamery. Menu sa zobrazuje priamo vobraze zkamery. Ovládanie menu je buď priamo na kamere cez joystick alebo tlačidlá alebo druhá možnosť na lepších kamerách je cez RS485. Vprípade nastavovania OSD priamo na kamere je potrebný servisný monitor na nastavovanie.

POE – power over ethernet – napájanie po ethernetovom kábli. Vprípade IP kamier sa veľmi často využíva napájanie po dátovom kábli, kde jedným káblom tečú aj TCP/IP dáta azároveň aj napájanie. To je špecifikované medzinárodným štandardom IEEE 802.3af. Tento štandard udáva napätie 48VDC pri príkone 15.4W. Daný príkon je pre otočné kamery už nepostačujúci atak vznikol nový štandard ato IEEE 802.3at, kde je napätie stále 48VDC ale príkon je už 30W. Vobidvoch prípadoch sa bavíme oaktívnom POE, čiže kamera (alebo iné POE zariadenie) si vypýta napájanie adostane ho. Vprípade zapojenia ne-POE zariadenia (notebook, počítač) do POE portu sa nič nestane nakoľko switch pustí POE iba vprípade POE zariadenia. Okrem aktívneho POE existuje aj verzia pasívneho POE, kde sa jedná len ovyužitie neaktívnych žíl na UTP kábli – na 10/100Mbps sieť sa využívajú len 2 zo 4 párov.

Rybie oko (anglicky: fisheye) je typ širokouhlého objektívu, ktorého šošovka má záber s veľmi širokým uhlom. Objektívy tohto typu môžu zobraziť naraz uhol až 180 °. Tento objektív bol pôvodne vyvinutý pre využitie v meteorológii pre štúdium oblak. Rybie oko sa stalo veľmi populárne aj v ďalších oblastiach medzi ne patrí aj CCTV.

Sense up – pomalá uzávierka. Veľakrát je označovaná táto funkcia ako DSS - digital slow shutter. Sense-up sa zvyšuje čas uzávierky, čo spôsobuje viac svetla dopadajúceho na senzor kamery. Nevýhodou tejto funkcie je, že veľký čas uzávierky spôsobuje rozmazanie pohybujúcich sa objektov vtme. Preto je zvyčajne možné nastaviť hodnotu DSS, aby sa dalo pre špecifické prostredie nastaviť hodnota presne podľa požiadaviek.

WDR - Wide dynamic range - kompenzácia protisvetla. Používa sa pri veľkom kontraste snímaného priestoru, kde sú naraz vobraze svetlé aj tmavé plochy. Je viacero spôsobov akým výrobcovia implementujú technológiu WDR do kamier. Najčastejšie ide o špeciálny algoritmus výpočtu, ktorý vychádza z dvoch snímok, pričom jedna snímka je urobená pri rýchlej uzávierke a jedna pri pomalej uzávierke. Následne dochádza ku spracovaní oboch obrazov a vyhodnotení tmavých a svetlých plôch.

ZOOM – priblíženie môže byť buď optické alebo digitálne. Vprípade optického zoomu je reálne menená ohnisková vzdialenosť. Ovládanie optického zoomu je vprípade analógových kamier cez RS485 avprípade IP kamier cez daný komunikačný protokol výrobcu. Optický zoom je možné využiť len vprípade živého obrazu. Digitálny zoom je len digitálne spracovanie obrazu, ktoré je možné využiť ako vživom obraze tak aj vzázname stým, že vprípade využitia digitálneho zoomu je stále nahrávaná celá časť obrazu. Digitálny zoom je možné využiť na IP kamerách. Samozrejme vo veľmi obmedzenej miere je možné použiť digitálny zoom aj pre analógové kamery, ale nakoľko maximálne rozlíšenie analógu je 720x576 riadkov tak digitálny zoom veľmi „skockavie“ obraz.

Do 1MPx – kamery srozlíšením do jedného megapixelu sú všetky analógové kamery ako aj IP kamery srozlíšením HD ready (1280x720). Kamery stýmto rozlíšením sa najčastejšie používajú ako prehľadové kamery, kde nie sú potrebné detaily.

HD – je skratka pre High definition rozlíšenie, ktoré je 1280x720 pixelov. Toto rozlíšenie je vpomere strán 16:9. Veľa výrobcov IP kamier umožňuje prepnúť kameru na pomer strán 4:3, kde horizontálne rozlíšenie zostáva rovnaké, ale vertikálne je zväčšené. Napríklad pri Sony HD kamerách je možné namiesto rozlíšenia HD spraviť zkamery 1.3 Mpx kameru.

FULL HD – Momentálne najpoužívanejšie rozlíšenie pri IP kamerách zdôvodu komerčného úspechu Full HD rozlíšenia. Ide okamery srozlíšením 1920x1080 pixelov čo predstavuje rozlíšenie 2.1 Mpx. Stýmto rozlíšením je už možné kamery umiestniť aj do prostredia, kde je nutné sledovať detaily azákazník chce využívať digitálny zoom. Vprípade zapojenia Full HD kamery do monitora sFull HD rozlíšením azobrazením na celomonitorové zobrazenie (fullscreen) je obraz zobrazený presne 1:1 bez akýchkoľvek deformácie obrazu.

5MPx a více – Kamery s5 aviac megapixelovým rozlíšením sú používané na špeciálne aplikácie kde je nutné sledovať detaily, resp. keď je požadované sledovať veľkú scénu anásledne na danej scéne využívať digitálny zoom. Príkladom pre takéto kamery sú rôzne športové štadióny, námestia ako aj výrobné linky, kde je potrebné sledovať detaily vyrobených produktov.

Hybrid záznam – záznamové zariadenia označené ako hybridné sú určené na nahrávanie IP kamier azároveň aj analógových kamier. Rôzni výrobcovia používajú rôzne spôsoby hybridných videí. Napríklad Aver dáva pri 4 kanálovom hybridnom DVR možnosť nahrávať vždy ľubovoľnú kombináciu 4 kamier analóg / IP. Hybridné systémy od výrobcu Dahua sú riešené iným spôsobom - polovica analóg, polovica IP. 8 kanálové hybridné DVR Dahua má možnosť pripojiť maximálne 4 analógové kamery a4 IP kamery.

IP záznam – pre rôzne softvéry treba dávať pozor na kompatibilitu medzi jednotlivými softvérmi akamerami. Zvyčajne každý výrobca má okrem svojich IP kamier aj svoj vlastný softvér. Výhodou býva, že veľakrát výrobcovia pre svoje kamery dávajú bezplatné verzie softvérov surčitými obmedzeniami. Takto napríklad Sony má riešenie pre nahrávanie 9 Sony kamier, Aver pre nahrávanie 32 Aver kamier, CNB pre 32 CNB kamier.

IP kamery – IP kamery na rozdiel od analógových kamier majú výhodu vobojsmernej komunikácii na protokole TCP/IP. Vďaka tomu je možné na prenos obrazu IP kamier použiť existujúcu kabeláž. Najväčšou výhodou IP kamier je, že nie sú žiadne limity na maximálne rozlíšenie, ktoré by IP kamera mala. Vprípade analógu je daná norma PAL, ktorá ma svoj limit na 0.4Mpx. Vprípade IP kamier máme momentálne vponuke kameru srozlíšením 29Mpx, čo je najväčšie rozlíšenie na svete vprípade progresívneho skenovania, ale aj táto kamera bude isto vbudúcnosti nahradená kamerou svyšším rozlíšením. IP kamery môžu mať rôzne inteligentné funkcie ako rozpoznávanie EČV, rozpoznávanie tváre, vyhodnocovanie pohybu atď.