Zabezpečovacie systémy

Najdôležitejšia je centrála

Princíp a fungovanie Centrály. Keď začínate s plánovaním zabezpečovacieho systému, tak v prvom rade musíme si zvoliť správnu Centrálu aby spĺňal Vaše požiadavky.

     Princíp každeho senzora je zaznamenať zmenu, iný stav od stavu pokoja. Po tom čo programátor nadefinuje stav pokoja senzor je aktývny len vtedy keď sa stav od zadefinovaného stavu sa zmení. Centrála, teda základný spracovací system spracuje túto zmenu a vyhodnocuje ju.

Po spracovaní informácií ktoré vďaka vyspelej technike sa spracujú už skoro v realnom čase t.j. okamžite, centrála vyhodnotí situáciu ktorá može byť rôznorodá.

Najčastejším riešením je keď centrála čaká na odozvu od viacerých senzorov. Po sparcovaní informácií od ďalšieho senzora ktorá sa aktivuje, centrála zhodnotí informácie ako poplach a spustí sa poplachový protokol.

Pre zblíženie tejto situácie si uvedme príklad z reálneho života. Pri vstupu na pozemok sa aktivuje jeden z pohybových senzorov , ktorý sa však može aktivovat aj v prípade keď:

  • napríklad reklámný leták nám padne za bránu alebo nedbanlivo uložený predmet na dvore spadne na zem. Centrála nevyhodnotí túto udalosť ako vniknutie na strážený pozemok, nezapne sa siréna. V systemoch, ktoré spolupracujú aj s kamerovým systemom sa može nadefinovať príkaz , že v prípade ked další senzor sa neaktivuje tak centrála vydá príkaz na odfotenie obrazu cez kameru a fotku pošle buď na vopred zadefinovanú emailovú adresu alebo ako mms na telefon. Keď zabezpečovací system neobsahuje kameru je možnosť aj posielania vopred zadefinovaneho textu na email alebo telefonné číslo.

V príprade keď sa aktivuje pohybový senzor na pozemku a následne sa aktivuje aj ďalší sensor, systém okamžite zaháji bezpečnostný protokol ktorý može byť spojený s časovačom alebo okamžitým hlásením poplachu. Časovač nám umožnuje predefinovať čas za ktorý bezpečnostný protokol pomocou bezpečnostného hesla može byť zrušený. Samozrejmosťou je že keď sa aktivuje další sensor, časovanie sa zruší a nastane okamžitý poplach. Dobrým príkladom je keď po aktyvovaní pohyblivého senzora sa aktivuje magnetický senzor otvárania dverý. V takomto prípade sa zapne časovač lebo pravdepodobne majitel domu vstúpil do budovy a s pomocou klávesnice deaktivuje bezpečnostný protokol. Keď sa to nestane a nedeaktivuje sa system ale aktivuje sa pohyboví senzor na chodbe do domu: pravdepodobne sa jedná o nedovolené vniknutie a časovač sa zruší sám od seba a nastane okamžitý poplach. Samozrejme keď sa to stane neúmiselne  a aktivuje sa poplachový protokol, majitel domu može ešte stále deaktivovať system so svojím bezpečnostným heslom.

V prípade keď centrála vyhlasuje poplach okamžite tak sa jedná o situáciu  keď špeciálne umiestnené senzory pohybu v zónach kde každý pohyb sa má definovať ako poplach, centrála nečaká na informácie od dalších senzorov a ani na časovač ale okamžite zahlási poplach.  Postup je taký istý aj pri špeciálných senzoroch, napríklad u magnetických senzorov otvárnia dverí do miestneosti kde je umiestnená centrála alebo pri fizickom poškodení hociktorého senzora. V týchto prípadoch sa jedná jednoznačne o poplach, ktorý  sa neodkladne nahlasuje.

Centrála okrem riadiacej jednotky obsahuje aj iné súčiastky ako napríklad založný zdroj prúdu vo forme batérie a prípojné jednotky na rozširovanie centrálnej jednotky aby bolo možné rozšíriť škálu pripojených senzorov.

Presné a dôkladné naprogramovanie centráli je klúčovím bodom celého zabezpečovacieho systemu.